Характеристики Оленевского известняка

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свидетельство аттестации Крымской Республиканской СЭС №РЕ110/2006 от 29.09.06г. Предприятие-поставщик - ООО «Плато», Украина, АР Крым, Черноморскийрайон, с.Оленевка, ул. Елисеева, 27. Наименование материала - Кипчакское месторождение: щебень и порода; готовая продукция (щебень); Южное месторождение: фасадная плитка; щебень и порода. Тип прибора - спектрометр гамма-бега излучения «Гамма-плюс», свидетельство Госповерки от 11.09.2009г.

№ пробы Радий Бк\кг Ra-226 Торий Бк\кг Тh-232 Калий Бк\кг К-40 А.эф Бк\кг Класс применения Тип материала Уточненный тип пробы Место отбора проб
638 6.0 5.2 21.4 14.6 1 щебень щебень нарочным
639 21.9 26.6 282.4 80.8 1 порода порода нарочным
640 19.9 5.0 <21.0 28.3 1 продукция плитка нарочным
641 19.6 28.8 356.7 85.0 1 щебень щебень нарочным
642 18.4 23.6 257.6 71.2 1 порода порода нарочным

Заключение: на основании "Норм радиационной безопасности Украины(НРЬУ-97) п.8.5.1». разрешается применять горную породу без ограничения.

 

Аркуш 6

До протоколу № 221-10

Таблиця 5

Результати випробувань плит облицювальних пиляних із вапняку

№ пп.
Назва показника
Фактичні значення Похибка вимірювані, %
1. Номінальні розміри плит облицювальних пиляних, мм:
 • довжина
 • ширина
 • товщина

600

400

30

0,5
2. Граничні відхилення від номінальних розмірів плит:
 • при довжині і ширині до 600 мм
 • при товщині понад 15 до 40 мм

+1мм

+2мм

0,5
3. Відхилення від площинності на 1 м довжини по периметру і діагоналі плит з шліфованою фактурою +2,5мм 0,05
4. Відхилення від прямого кута плит на 1 м довжини граней -1мм 0,1

Таблиця 6

Результати випробувань виробів пиляних із вапняку

№ пп.
Назва показника
Фактичні значення Похибка вимірювані, %
1. Номінальні розміри смужок пиляних, мм:
 • довжина
 • ширина
 • товщина

300

70

40

0,5
2. Граничні відхилення від номінальних розмірів плит:
 • при довжині і ширині до 600 мм
 • при товщині понад 15 до 40 мм

+1мм

+2мм

0,5
3. Відхилення від площинності на ї м довжини по периметру і діагоналі виробів з шліфованою фактурою +3мм 0,05
4. Відхилення від прямого кута вироби на 1 м довжини граней -1мм 0,1

Таблиця 7

 

Результати випробувань виробів (смужок) колотих із вапняку

№ пп. Номінальні розміри Фактичні значення Похибка вимірювань,%
1. Номінальні розміри колотих, мм:
 • довжина
 • ширина
 • товщина

250

60

30

0,5

2.

Граничні відхилення номінальних розмірів точковою фактурою +3мм 0,5
3. Відхилення від площинності на 1 м довжини по периметру і діагоналі виробів з точковою фактурою +3мм 0,05
4. Відхилення від прямого кута вироби на 1 м довжини граней -2мм 0,1

Таблиця 8

Результати випробувань вихідної гірської породи - вапняку Оленівського родовища

№ пп.
Назва показника
Фактичні значення Похибка вимірювані, %
1. Границя міцності на стиск в сухому стані, МПа 23,6 2,0
2. Коефіцієнт зниження міцності вапнякової гірської породи при насиченні водою 0,73 2,0
3. Водопоглинання, % за масою 4,7 0,1
4. Середня густина, кг/м3 1710 1,0
5. Морозостійкість Р 25 2,0


Сертифікат Відповідності

Продукцiя
Продукция
Плити облицювальнi пилянi та вироби пилянi i колотi iз вапняку
Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
ДСТУ Б В.2.7-37-95 "Плити га вироби із природного каменю. ТУ" П.П. 3.2. 4.15. 4.17. 4.19 - для плит і виробів пиляних; п.п. 3.2. 4.15 4.18. 4.20 - для виробів колотих: ДСТУ Б В.2.7-59-97 "Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови" п. 4.11: водопоглинання (4.7 %), густина (1710 кг/м ) - для всіх плит і виробів.
Виробник продукції
Изготовитель продукции
ТОВ 'ПЛАТО".96440, АР Крим, Чорноморський р-н, с. Оленівка, вул. Єлісєєва. 27, код ЄДРПОУ 32173705.
Сертифікат видано
Сертификат выдан
ТОВ "ПЛАТО", 96440, АР Крим. Чорноморський р-н, с. Оленівка, вул. Єлісєєва. 27, код ЄДРГІОУ 32173705.
Додаткова інформація
Дополнительная информация
Плити облицювальні пиляні та вироби пиляні і колоті із вапняку, що випускаються серійно з 21.01.2011 р. до 20.01.2012 р. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік.
Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ», 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська,38, свідоцтво про уповноваження №UA.PN.090 від 03.12.2009 р.
На підставі
На основании
Випробувальний Центр будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ, 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська,68, атеста акредитації №2Е204 від 23.05.2008р.
Протокол сертифікаційних випробувань №221-10 від 23.12.2010 р.
Радіаційно-гігієнічне заключення № 638-642 від 10.06.2010р., видане МОЗ України Кримською республіканською СЕС,95034,м.Симферополь,вул.Набережна,67.Атестат акредитації № РЕ 110/2006 від 29.09.2006р.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Плити облицювальні пиляні з мармуровидного вапняку за ДСТУ Б В.2.7-37-95 «Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови»

Код за ДКПП: 26.70.11

Для зовнішнього або внутрішнього облицювання будівель 1 споруд.

ТОВ "ПЛАТО", Україна, 96440, АРК, Чорноморський р-н, пмт. Чорноморське, вул. Кірова. 43, тел. (06558) 92 309, код ЄДРПОУ: 32173705

ТОВ "ПЛАТО", Україна, 96440, АРК, Чериоморський р-н, пмт. Чорноморське, вул. Кірова, 43, тел. (06558) 92 309, код ЄДРПОУ: 32173705

Вітчизняна продукція

Об'скт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами розгляду та аналізу наданих документів, оцінки ризику для здоров'я працюючих та населення встановлено, що продукція відповідає вимогам санітарного законодавства України: при виготовленні та використанні продукції вміст аерозолів вапняку в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК р.з. 6 мг/м(куб) IV кл небезпеки згідно ГОСТ 12. і.005-88 «ССБТ. Обшиє санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ». Сумарна питома активність ПРИ продукції не перевищує допустиму норму 370 Бк/кг (І кл) згідно ДБН-В. і .4-1.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні", ДБІІ-В. 1.4-2.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва".

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При виготовленні та використанні необхідно дотримуватись правил безпеки та інструкцій з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно із діючою нормативно-технічною документацією, вимог даного висновку. ДСТУ Б Б.2.7-37-95 «Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови». При і виробничі приміщення повинні бути обладнанні припливно-витяжною вентиляцією, захист органів дихання у відповідності з НПАОП 0.00-1.04 "Правила выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)". ГОСТ 12.4.034 «ССБТ. Средства инливидуальной зашити органов дыхания. Классификация и маркировка», спецодяг та спецвзуття - НПАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.”
Транспортне маркування згідно ГОСТ 14192-96 «Маркировла грузов».